Olle Sundberg
Eva Wells
Inessa De Luni
Regina Beyer
Satu Sinimaa Bjursell
Liv Margolius
Magdalena Blom
Ingvar Lönsted
Sten Granlund
Åsa Lowden Kästel
Regula Nilo Schulthess
Per Anders Carlsson
Filip Henley
Dennis Teunissen
Evelin Tamm
Eva Melander
Maria Edlund
Karin Neuschütz
Soffia Sigurdardottir
Barbro Nilo Achilles
John Rooney
Birgitta Wallman, Drejskivan
Gull Lundberg, Weronika Sköld, Drejskivan
Anders Flodgren
Anna Leuchars

FÖR MER NYHETER

FÖLJ OSS PÅ SOCIALA MEDIER ------------->

Järna konstnärsförening | info@jarnakonstnarsforening.se | organisationsnummer 802444-8824 | Bankgiro 535-1424

      © Järna Konstnärsförening / Web design: Magdalena Blom 2019