Berit Frøseth 

Jag startade min konstnärsverksamhet på 1970-talet som bokillustratör, formgivare och grafiker. Att jag valde illustration och teckning berodde på ett intresse för litteraturen, en förbindelse till ordet och skrivandet som periodvis har varit lika starkt som känslan för form och bild. I början handlade det om illustrationer i svartvitt; träsnitt, radering och litografi. Kanske var det träsnittet som fångade mest: Enkla, expressiva ytor, människor och figurer i rörelse. Motiven var hämtade ur folkliga berättelser och poesi.Efter att ha arbetat som formgivare och grafiker några år fick jag problem med de fysiska svårigheter som materialet och kemikalierna kan ge. Längtan efter ett mer direkt konstnärlig uttryck växte också fram.


Nu blev det teckningar i kol och pastell en period, tills jag år 1994 började måla med tempera och olja. En orientering mot yttre motiv, natur och landskap kom nu in. Intresset för bildens innehåll och berättelsens poesi känns forfarande starkare än koncentrationen kring måleriets formella aspekt. Jag söker nog det expressivt personliga uttrycket framför det forskande, experimentella.


Inspirationskällan är ofta årstidernas skiftningar, människans släktskap med naturen och religiösa motiv, som uttryck för allmänmänskliga skeenden. Jag startar med en idé, men uttrycket ändras och tar sin egen väg under processen, ofta landar jag i det abstrakta uttrycket. Ibland lyckas man nå fram med något omedelbart, självklart och enkelt. Ibland stannar tavlan som ett frågetecken till betraktaren, som öppnar för flera tolkningar och som också gör det frestande att måla om den efter en tid. Att lämna och förstöra känns som en förutsättning för att komma ur upprepningarnas spår och lyfta bilder ut över sig själva.www.bfroseth.com

 Sol och måne
Sol och måne
30 x 30 cm , olja
Oktober
Oktober
28 x 26 cm, olja
Den sjunkna glaciären
Den sjunkna glaciären
30 x 30 cm, olja

FÖR MER NYHETER

FÖLJ OSS PÅ SOCIALA MEDIER ------------->

Järna konstnärsförening | info@jarnakonstnarsforening.se | organisationsnummer 802444-8824 | Bankgiro 535-1424 | Swish: 123 431 70 87

      © Järna Konstnärsförening / Web design: Magdalena Blom 2020