Eva Melander 


"Jag har skapat ur en upplevelse av det vidgade rummet i sommarens liv och lekt med silkes- och bananpapper och vax. Strikta geometriska former har vuxit fram vid sidan av mer sakrala motiv och stämningar."


(Statement, E. Melander, 2017)

FÖR MER NYHETER

FÖLJ OSS PÅ SOCIALA MEDIER ------------->

Järna konstnärsförening | info@jarnakonstnarsforening.se | organisationsnummer 802444-8824 | Bankgiro 535-1424

      © Järna Konstnärsförening / Web design: Magdalena Blom 2019