Evelin Tamm 


Evelin Tamm, född 1977 i Estland, tar konsten som en process i en gemenskap. Allting blir till i samverkan. I det konstnärliga inspireras hon av naturen, andra människor, olika tekniker, även maskiner.


2012 startade Tamm tillsammans med tre andra kvinnliga konstnärer en internationell konstnärsgrupp ”Picking Apples”. Sedan dess har gruppen vuxit, haft flera öppna seminarier i olika Europeiska länder, skapat tillsammans samt haft gemensamma utställningar.


I Järna Konstnärsförening är Tamm aktiv medlem från 2013 och sista två åren har hon även varit styrelseledamot.


I hennes arbete ställer hon frågor som: Vad gör oss till människor? Skiljer vi oss från djur och maskiner? Vilka relationer har vi emellan?


”Konstnäring. Näringsliv. Konstnäringsliv.

What if God inte finns? Aldrig har funnits?

Jag gråter. Inte.

Jag är lika blind som alla andra.”


(Statement, JKFs utställning ”Konstnäring” 2016, E. Tamm)tammevelin@gmail.comFÖR MER NYHETER

FÖLJ OSS PÅ SOCIALA MEDIER ------------->

Järna konstnärsförening | info@jarnakonstnarsforening.se | organisationsnummer 802444-8824 | Bankgiro 535-1424 | Swish: 123 431 70 87

      © Järna Konstnärsförening / Web design: Magdalena Blom 2020