Fragile
Fragile
Fotografi

Evelin Tamm deltar i Grönt Liv med en bildserie i akvarell från 2017.


Evelin är född 1977 i Estland och tar konsten som en process i en gemenskap, allting blir till i samverkan. I det konstnärliga inspireras hon av naturen, andra människor, olika tekniker, även maskiner.


2012 startade Evelin tillsammans med tre andra kvinnliga konstnärer en internationell konstnärsgrupp ”Picking Apples”. Sedan dess har gruppen vuxit, haft flera öppna seminarier i olika Europeiska länder, skapat tillsammans samt haft gemensamma utställningar.


I Järna Konstnärsförening är hon aktiv medlem sedan 2013 och under två år har hon även varit styrelseledamot.


I hennes arbete ställer hon frågor som: Vad gör oss till människor? Skiljer vi oss från djur och maskiner? Vilka relationer har vi emellan?


-Konstnäring. Näringsliv. Konstnäringsliv.

What if God inte finns? Aldrig har funnits?

Jag gråter. Inte.

Jag är lika blind som alla andra.


/E. Tamm

tammevelin@gmail.com