Lars Bjursell


Lars Bjursell är en glaskonstnär som är ständigt aktiv i ateljén på Mora gård.


Lars medverkar regelbundet i konstföreningens utställningar och ställer ut på både lokal nivå och runtom i landet.

FÖR MER NYHETER

FÖLJ OSS PÅ SOCIALA MEDIER ------------->

Järna konstnärsförening | info@jarnakonstnarsforening.se | organisationsnummer 802444-8824 | Bankgiro 535-1424

      © Järna Konstnärsförening / Web design: Magdalena Blom 2019