Liv Margolius 


Liv Margolius är utbildad på konstfack och konstnärliga linjen på R. S.- seminariet i Järna.


Hon har arbetat som bildlärare i grundskolan, Kristofferskolan, Örjanskolan samt på Vårdinge by folkhögskola och hållit i ett antal privata målningskurser. Liv har tidigare målat i akvarell och tempera, främst landskap med direkt inspiration tagen från resor till Lappland, Island, Madeira Grekland. Hon målar nu enbart blommor i torrpastellteknik och har haft ett antal utställningar genom åren.


"Vill man se något av min konst kan man besöka Myntans äldreboende i Nyköping där kommunen köpt in ett stort antal blompasteller som pryder korridorerna och glädjer de gamla och dementa."


(Statement, L. Margolius)

FÖR MER NYHETER

FÖLJ OSS PÅ SOCIALA MEDIER ------------->

Järna konstnärsförening | info@jarnakonstnarsforening.se | organisationsnummer 802444-8824 | Bankgiro 535-1424

      © Järna Konstnärsförening / Web design: Magdalena Blom 2019