1. ”The stillness between two waves of the sea”
1. ”The stillness between two waves of the sea”
2.”Not known because not looked for”
2.”Not known because not looked for”
2A. “Through the unknown, unremembered gate”
2A. “Through the unknown, unremembered gate”
3. “ A condition of complete simplicity”
3. “ A condition of complete simplicity”
4. “ And know the place for the first time”
4. “ And know the place for the first time”
4A. “ Costing not less than everything”
4A. “ Costing not less than everything”
4B. “The voice of the hidden waterfall”
4B. “The voice of the hidden waterfall”
4C.”And all shall be well...”
4C.”And all shall be well...”
5.”We shall not cease from exploration”
5.”We shall not cease from exploration”

Marina Solbär deltog i Järna Open Art 2020 med ett urval akvareller i Kulturcentrum Hölö Kyrkskola.


Bilderna i Bildspelet är skapade i respons till texten nedan. Varje numrerad bild och textrad kan läsas som en lång följetong.

 


We shall not cease from exploration

And the end of all our exploring 

Will be to arrive where we started 

And know the place for the first time. 


Through the unknown, unremembered gate 

When the last of earth left to discover 

Is that which was the beginning; 

At the source of the longest river 

The voice of the hidden waterfall

And the children in the apple-tree


Not known, because not looked for 

But heard, half-heard, in the stillness

Between two waves of the sea.

Quick now, here, now, always-

A condition of complete simplicity

(Costing not less than everything)

And all shall be well and

All manner of thing shall be well

When the tongues of flames are in-folded 

Into the crowned knot of fire 

And the fire and the rose are one.


T.S. Eliot


–Konsten för mig är ett behov som uttrycks i de mest oanade former. Från att laga mat, baka, vårda djur och växter, rita och måla, skapa kollage, fotografera, hjälpa andra människor. Här visar jag akvarellmålningar som med sina abstrakta geometriska former påminner om mandala.    

                    /M. Solbär

Instagram/suncarrying