Yvonne Marténg medverkar i Järna Open Art 2020 med måleri i grupputställningen i Kulturcentrum Hölö Kyrkskola.-Med ögon känsliga för färg

Jag arbetar främst med äggoljetempera; dess förmåga att avge ljus tilltalar mig, liksom hantverket att blanda färgen.

Akvarellmåleri är ett annat uttryck.


Nyckelord i mitt arbete är enkelhet, närvaro och färgens kraft.


Jag låter lusten styra mitt arbete, att vara där arbetsglädjen finns. Både i mina bilder och i arbetet med dem finns en önskan att bereda rum för stillhet.


Jag har ca fem års konststudier på Rudolf Steinerseminariet i Järna och är medlem i Svenska Konstnärsförbundet.


/Y. Marteng

Yvonne Marténg 

Arktisk öken
Arktisk öken
Havsband
Havsband
Höstlöv
Höstlöv
Guldfågel
Guldfågel

FÖR MER NYHETER

FÖLJ OSS PÅ SOCIALA MEDIER ------------->

Järna konstnärsförening | info@jarnakonstnarsforening.se | organisationsnummer 802444-8824 | Bankgiro 535-1424 | Swish: 123 431 70 87

      © Järna Konstnärsförening / Web design: Magdalena Blom 2020