INFO | om oss

Järna konstnärsförening har bildats i syfte att stödja konstnärer och skapa gemenskap kring konst.


Föreningen arrangerar årligen JÄRNA OPEN ART – ett uppskattat evenemang där konstnärerna ställer ut runtom i Järna, anordnar workshops eller öppnar upp sina ateljéer under sista helgen i september.


Föreningen tar även initiativ till andra gemensamma utställningar, aktiviteter och inspirerande möten kring konst.


Var och en som är konstnärligt verksam i, eller har en specifik anknytning till Järna kan ansöka om att bli medlem i föreningen.







Medlemsavgiften 2019:

120 kr till Bankgiro 535-1424.


Medlemmar bjuds regelbundet in och uppmuntras till att delta i Järna Open Art, vårutställningen, kroki, ateljésamtal eller andra inspirerande studiebesök. 




• Järna Konstnärsförenings styrelse


• Dataskyddslagen GDPR







jkf kroki 2019
rött jkf m klockslag ljusare
IMG_0966001002_edited2
IMG_0957_edited2
IMG_0955_edited1
IMG_0949_edited1
IMG_0962_edited1
Soffia Sigurdardottir_edited2
IMG_0960_edited1
20181124_135204_edited1
20181124_125017_edited1

FÖR MER NYHETER

FÖLJ OSS PÅ SOCIALA MEDIER ------------->

Järna konstnärsförening | info@jarnakonstnarsforening.se | organisationsnummer 802444-8824 | Bankgiro 535-1424

      © Järna Konstnärsförening / Web design: Magdalena Blom 2019