Karin Magnusson ställer ut  collage/måleri i

Järna bibliotek fram till den 5 juli.

Vi förbereder JOA som blir 24-25 september!

ANSLAGSTAVLA | Konstnärernas förslag 

...följ oss på sociala medier!

@jarnakonstnarsforening

på instagram och facebook