En sådan, olja på duk, 40x29 cm
Getternas dans, olja på duk, 29x20 cm
Galen i lampor, kolteckning, 28x21 cm
Värmen i din hand, kolteckning, 28x21 cm

Maria Edlund, *1958


Måleri, teckning, blandtekniker