Eva är en Järnabaserad konstnär som tidigare medverkade med öppen ateljé i Järna Open Art 2020. 


Eva Mårud (f. 1954) har verkat inom omsorg hela sitt yrkesliv, och nu senast som konstterapeut med personer med förvärvad hjärnskada.


Hon är nu sedan en tid tillbaka pensionerad och provar olika tekniker i eget skapande. 

Instagram: evamarud