Grönt Liv
Grönt Liv
Kulturcentrum Hölö Kyrkskola
Grönt Liv
Grönt Liv
Kulturcentrum Hölö Kyrkskola
Grönt Liv
Grönt Liv
Kulturcentrum Hölö Kyrkskola

Anders Flodgren deltog med glaserat stengods i årets Järna Open Art i en gemensam utställning i Prisma på mölnbovägen 4


-Jag arbetar i stengods, som har den fördelen att även den oglaserade ytan inte suger vatten. Det innebär att en skulptur (utan gömda fickor, som kan vattenfyllas och sprängas av is), kan stå ute året om. Kan då med fördel placeras som trädgårdsskulptur, den grågröna glasyren står fint mot det gröna.


Varför började jag då med dessa figurer, ofta två och två i olika positioner. En anledning var att jag såg en målning av Picasso, ”omfamningen”. Gestalterna uttryckte så starka känslor genom sina positioner och färger, så jag tänkte att det ska jag göra, skulpturerna ska i sina gester och utförande uttrycka inre känslor.

Om man tittar närmare på mina figurer så ser man också att de saknar, hår, öron och ögonen är för det mesta inte seende utåt utan mera på ett inre vis. Skulpturerna är inte, som jag ser det helt här på vår fysiska jord, utan i någon sorts annan dimension. Speciellt tydligt blir det när den ena har mer eller mindre antydda”ängelvingar”och den andra ett mera tydligt mänskligt utseende.

Ett möte mellan en jordisk mänsklighet och en andlig om man vill tänka i de termerna. Annars är det förstås så att det är betraktarens ögon som skapar det han eller hon vill uppleva och det är ju helt rätt.


Så en sammanfattning kunde vara....möten mellan människor i olika dimensioner och ett försök att tydliggöra känslor i yttre uttryck.


/A. Flodgren, Järna 2021


Anders är en av föreningens styrelsemedlemmar och medverkar sedan flera år tillbaka frekvent i våra utställningar. Senast deltog han i vårutställningen Grönt Liv i Kulturcentrum Hölö Kyrkskola 2021 och var nyligen aktuell på Galleri Stenhallen på Öland.


Utdrag ur CV:


Nyckelviksskolan 1970-72


ABF:s grafikskola 1973


Startade Konsthantverkskollektivet Handkraft  1973


Gick Allmänna Linjen, Eurytmiskolan 1980-83


Obelos Inredning 1984-2016