Järna Konstnärsförening är en sammanslutning för verksamma konstnärer med anknytning till Järna, dvs som bor eller har ateljé i Södertälje kommun.Ange kontaktuppgifter, kort biografi om ditt konstnärskap, val av teknik/material et cetera. Länk till hemsida eller annan digital portfolio, bifoga upp till fem bilder i jpg-format i ett email till:


info@jarnakonstnarsforening.se


Styrelsen behandlar alla ansökningar. Som godkänd betalar du medlemsavgiften:


250 kr till Bankgiro 535-1424

eller via swish: 123 431 70 87


Samma avgift betalas årligen av alla konstnärer för fortsatt medlemskap.Som medlem och konstnär i JKF får du:


• Digital representation på hemsidan och i sociala medier


• Ett lokalt aktivt nätverk av andra konstnärer och kulturella         aktörer att samarbeta med


• Regelbundna utställningsmöjligheter i Järna och i Södertälje...följ oss på sociala medier

för att se vad vi gör just nu!

@jarnakonstnarsforening

på instagram och facebook