Sten Granlund

Sten Granlund 

Inspiration, 2019
Ur serien "Blommor och Frö" 2019
Sommarbild

Sten Granlund är konstnär och lasyrmålare. Sten gick i privat målarskola på 60-70 talet i Otto Skölds och Grünewalds regi.


Lasyrmåleriet har jag lärt mig genom designkonstnären Fritz Fuchs och Goethes färglära med Karl Schoultz- Köln på 70-90-talet via Seminariet i Järna.

Mitt nuvarande måleri har vuxit fram ur en studie i agrikultur som konstform. Om det som skapas i det levande och det vävande i naturen och i människans gemenskap som visar sig i imaginationer. En skärskådning ända in i färgernas och formernas väsen. Att skapa en upplevelse hos betraktaren genom möte mellan åskådare och bild."


/S.Granlund


Ateljé Hedlunda

Snorpvägen 9,   

153 95 Järna 


Mobil: 070-4088428