info

INFO | om oss

Bläckfisk
Satu Sinimaa
Öppen kroki
Karin Neuschütz
Filip Henley
Järna Open Art karta
Markus Apelgren
Eva Wells
Marianne Kube
Soffia Sigurdardottir
Dennis Teunissen
Magdalena Blom
August Hagberg
Marina Solbär
Karin Magnusson

Järna konstnärsförening har bildats i syfte att stödja konstnärer och skapa gemenskap kring konst.


Föreningen arrangerar årligen JÄRNA OPEN ART – ett uppskattat evenemang där konstnärerna ställer ut runtom i Järna, anordnar workshops eller öppnar upp sina ateljéer under sista helgen i september.


Föreningen tar även initiativ till andra gemensamma utställningar, aktiviteter och inspirerande möten kring konst. Så som kroki, ateljésamtal och inspirerande studiebesök.


Var och en som är konstnärligt verksam i, eller har en specifik anknytning till Järna kan ansöka om att bli medlem i föreningen.


Medlemsavgiften 2020 på 200 sek till:


(Swish) 123 431 70 87

(Bankgiro) 535-1424


avgiften inkluderar medverkan i både vårutställning och Järna Open Art
• Järna Konstnärsförenings styrelse


• Dataskyddslagen GDPR

...följ oss på sociala medier!

@jarnakonstnarsforening på instagram och facebook