Avmaskerad
Avmaskerad
Gemensam utställning med Dennis Teunissen i Kulturcentrum Hölö Kyrkskola

Eman al Nassar är aktuell i utställningen Avmaskerad med Dennis Teunissen i Kulturcentrum Hölö Kyrkskola maj-juni 2021


Eman medverkade tidigare i vårutställningen Grönt Liv i mars, 2021 och i Järna Open Art 2020.


Hon kommer från Kuwait och är molekulär biolog (cancerforskning på DNA nivå) och började måla för några år sedan.