Avmaskerad
Avmaskerad
gemensam utställning med Eman Al Nassar i Kulturcentrum Hölö Kyrkskola, maj-juni 2021
The Sacrifice
The Sacrifice

Dennis Teunissen är aktuell i en gemensam utställning med Eman Al Nassar i Hölö Kyrkskola under maj och juni 2021. 


Dennis är från Nederländerna och bor i Sverige sedan 2013 och har ateljé på Kulturcentrum Hölö. Han är en av våra styrelsemedlemmar och medverkar frekvent i föreningens utställningar.


-Mina bilder visar främst arkitektoniska teman. Teman som jag använder har jag tagit från mitt dagliga liv i Utrecht, Holland. Mina cykelturer som jag gjort från mitt hem till min studio har varit av stor betydelse. Även nu när jag bor i Sverige finns det gott om lika inspirerande saker, ofta i min dagliga miljö.


Mina motiv är hämtade från stängda fabriker, byggarbetsplatser mm. Skillnaden mellan blomstrande industri och ett övergivet industriområde är inte så stor. Nästan allt finns fortfarande kvar - det är bara övergivet, kasserat och föråldrat. Kort sagt, det är min avsikt att visa baksidan (inte att förväxla med negativa sidan) av kulturlandskapet, vilket bör leda till universella bilder.

Först av allt vill jag visa vad som återstår efter att mänsklig närvaro och aktivitet har upphört. Allt som existerar har en gång varit obefintligt och kommer utan tvekan i framtiden också upphöra att existera. Även om det är en fas i något som vi kan tycka är vackert och tidlöst så startar mitt intresse först när fasen är över och något annat börjar växa fram.

Jag målar, bildligt talat, ogräs i stället för blommor.


/D. Teunissen


info@dennisteunissen.nl


www.artelje.se