Påsken i Jerusalem,vandringen från templet till Lazarus-familjens hus (2015) äggoljetempera

Ingvar Lönsted är en järnabaserad konstnär som främst arbetar i äggoljetempera.


Ingvar har de senaste åren medverkat aktivt i Järna Konstnärsföreningens utställningar och var styrelseledamot i föreningen i två år.


Ingvar Lönsted (1944) utexaminerades från Kunstakademiets arkitektskola, Köpenhamn 1975.


Sedan dess har har han varit verksam i biodynamisk odling och park- och landskapsarbete.

Ingvar Lönsted gick konstnärliga linjen i Rudolf Steiner-seminariet 1983.


ingvar.lonsted@gmail.com