I JÄRNA OPEN ART 2020 medverkade 23 konstnärer med öppna ateljéer och utställningar i Järna med omnejd. Nytt för 2020 var de 'digitala rum' där 5 konstnärer deltog med video och bilder från sina ateljéer som finns tillgängliga här via föreningens hemsida och på våra sociala medier. Även andra medverkande presenterade sig och sitt arbete inför Järna Open Art. Följ QR-koderna vid konstnärernas namn i samlingsutställningen i Futurum, eller följ länkarna i den digitala kartan som presenteras här nedan. I samarbete med:

Prisma arkitekter, Gula villan, Södertälje kommun, Hölö KulturcentrumArrangörer:

Karin Neuschütz, Maria Edlund, Magdalena Blom, Anders Flodgren med Järna konstnärsförenings styrelse
• • • 

I rådande tider ber vi alla vara extra försiktiga och hålla avstånd till varandra när ni besöker våra utställningar och öppna ateljéer. Således för att förhindra eventuell smittspridning

• • •

Soffia Sigurdardottir
Soffia Sigurdardottir
Yvonne Marteng
Yvonne Marteng
Maria Sandström
Maria Sandström
Marianne Kube
Marianne Kube
Filip Henley
Filip Henley
Eva Talso
Eva Talso
Dennis Teunissen
Dennis Teunissen
Magdalena Blom
Magdalena Blom
Nora Koker
Nora Koker
Anders Flodgren
Anders Flodgren
Jenny Lindberg Skog
Jenny Lindberg Skog
August Hagberg
August Hagberg
Marina Solbär
Marina Solbär
Karin Magnusson
Karin Magnusson
Åsa Lowden Kästel
Åsa Lowden Kästel
Karin Neuschütz
Karin Neuschütz
Eman al Nasser
Eman al Nasser