Satu Sinimaa 


Satu Sinimaa tar helst hjälp av äggoljetempera som medium för att finna det som sökes genom färg och form."Upplevelser, minnen, känslor, det du förnimmer. Oljefärgen behöver jag också, kanske främst för det röda. För att nå fram till vissa uttryck behövs kol, torrpastell, struktur av textil, ett färdigt plagg.

Målningsunderlaget är också betydelsefullt och kan bidra till bilden."

(Statement, S. Sinimaa)Vid havet I
Vid havet I
Vid havet II
Vid havet II
Vid havet III
Vid havet III

FÖR MER NYHETER

FÖLJ OSS PÅ SOCIALA MEDIER ------------->

Järna konstnärsförening | info@jarnakonstnarsforening.se | organisationsnummer 802444-8824 | Bankgiro 535-1424

      © Järna Konstnärsförening / Web design: Magdalena Blom 2020