image1 (1)
yvonne marteng Arktisk öken  1
IMG_1447
maria sandström 3
IMG_20200916_100623 (2)
blått 5
Öppet mål
marina solbär 3
Karin Magnusson3

Järna konstnärsförening (JKF) räknas som en juridisk person med skyldighet att följa den nya personuppgiftslagen som träder i kraft den 25 maj 2018 (Dataskyddsförordningen - GDPR). För JKFs del innebär det att medlemmarna ska få tydlig information om hur deras personuppgifter hanteras och att styrelsen säkerställer att lagen följs.

 


Vilka personuppgifter registrerar föreningen?

De uppgifter som JKF registrerar om sina medlemmar för mejlutskick är namn och e-postadress. I en icke-digital lista har vi även adress och telefonnummer.Hur används uppgifterna?

Medlemsutskick, betalningspåminnelser, bokföring av betalningar. Vi behandlar dina uppgifter på ett säkert sätt för att skydda informationen mot oavsiktlig eller olaglig radering, intrång, förändring samt obehörigt avslöjande eller åtkomst.Vem/vilka har tillgång till registret?

Endast sekreteraren och kassören har tillgång till registret och lagrar det i sina lokala datafiler. För sitt arbete har övriga i styrelsen möjlighet att ta del av dina registeruppgifter.Vilken information lämnas till andra?

Vi lämnar inte ut personuppgifter till någon utomstående.Vilken rättslig grund har vi?

För att du ska kunna vara medlem i föreningen behöver vi spara uppgifter om dig. För uppgifter som behövs för faktura och betalning gäller Bokföringslagen som säger att vi ska spara alla underlag i sju år.Vilka rättigheter och val har du?

Du har som medlem rätt att närsomhelst se vilken information vi har sparat om dig, korrigera, eller radera dina uppgifter. Vi kan inte radera uppgifter om dig som är medlem. För att hålla din personliga information uppdaterad rekommenderar vi att du informerar föreningen om förändringar och felaktigheter.

Personuppgiftsansvarig för Järna konstnärsförening är Maria Edlund, maria.edlund@hotmail.com, tel: 073 972 32 39. Tveka inte att kontakta henne om det är något du undrar över.